Pogoji uporabe

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani podjetja Cvetličarna Nani, Lilijana Krajnc, s.p., na naslovu www.cvetlicarna-nani.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja Cvetličarna Nani, Lilijana Krajnc, s.p., in je informativne narave.

Omejena odgovornost

Cvetličarna Nani, Lilijana Krajnc, s.p., ne odgovarja za uporabo spletnih strani www.cvetlicarna-nani.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Cvetličarna Nani, Lilijana Krajnc, s.p., bo z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta skušala zagotavljati njihovo ažurnost in točnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost, kot tudi ne za morebitne posledice napačnega tolmačenja vsebovanih spletnih vsebin. Cvetličarna Nani, Lilijana Krajnc, s.p., si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko vsebine na spletnem naslovu podjetja Cvetličarna Nani, Lilijana Krajnc, s.p., www.cvetlicarna-nani.si, uporabljajo za svoje osebne potrebe, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov

Podjetje bo z vsemi osebnimi podatki, zbranimi na spletnih straneh podjetja Cvetličarna Nani, Lilijana Krajnc, s.p., www.cvetlicarna-nani.si, razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

Povezave na druge spletne strani

Spletna stran www.cvetlicarna-nani.si vsebujejo morebitne povezave na spletne strani tretjih oseb. Za besedila, objavljena na teh spletnih straneh, Cvetličarna Nani, Lilijana Krajnc, s.p., ne prevzema odgovornosti, saj nima nadzora nad vsebino in delovanjem teh strani. Iz tega razloga Cvetličarna Nani, Lilijana Krajnc, s.p., vse uporabnike svojih spletnih strani poziva, da v izogib morebitnim škodljivim posledicam neavtoriziranih posegov v zasebnost tretjih oseb pred obiskom le-teh preverijo pravna obvestila in zaščito intelektualne lastnine stvariteljev obiskanih spletnih strani.

Zasebnost in uporaba vprašanj in komentarjev

Vsa vprašanja, komentarji, predlogi ali druge vrste komunikacije, vključno z vsemi idejami, izumi, koncepti, tehnikami ali znanjem, ki bi jih katerakoli tretja oseba posredovala na spletno stran www.cvetlicarna-nani.si ali kakor koli drugače na Cvetličarna Nani, Lilijana Krajnc, s.p.. po elektronski pošti ali kakšni drugi poti, niso obravnavani kot intelektualna lastnina in se smatrajo kot last družbe Cvetličarna Nani, Lilijana Krajnc, s.p.